"Veoma razgranata, ali plemenito kultivisana i delikatno pripitomljena interesovanja vrlog umetnika uzbudljiva su do te mere i toliko retka na srpskoj umetničkoj sceni da se jednostavno moramo pomoliti da ga nikakone napušta duh istraživača, već da što šire zalazi u svet neispitani, ne bi li nam oči i srca radovao sve novim, raskošnijim i lepšim prizorima."  Dušan Milovanović