Ciklus "Pejzaži"

 

"Naravno, slikar Velja Bugarin bavi se podjednako uspešno i drugim temama. Među njima pejzaži zauzimaju osobito mesto. Često njihove setne i ponekad jesenje atmosfere podsećaju na velike ruske peredvižnjike, koje su našem autoru morali da budu veliki, asocijativni uzor. Među ovima izdvojićemo sliku Bazen sa lokvanjima, prearanžirano i slikarski interpretirano zapušteno staro olimpijsko kupalište Dunđerskih. Sa ovog platna izbija duh i dah očaja i poslovične nebrige za prošlim stanjima i stvarima. Veoma su ubedljive i zimske oranice, ponekad pod snegom, koju odslikavaju stanja kad sve je muklo, tužno, smireno i spi. A sa proleća, zna da se razvije predeo u veličanstvene cvetne livade gde su one s bulkama i kamilicama prosto-impresivne. I korovi imaju svoju poetiku i lepotu pa ih autor nikako ne zaobilazi, često s njim izvodeći prave bravure. Ono što ostavlja osobiti utisak jesu, danas već čuvene Veljine trske; najčešće, to su mali odsečci barskih pejzaža sa zelenom trskom i pokojim cvetićem. Takva ubedljivost vodi zaključku da ćete se prosto poseći, ukoliko priđete bliže platnu. Ovde pogotovo, a i na drugim nekim slikama opažamo i autorovu bliskost sa slikarstvom Dalekog Istoka."

Dušan Milovanović


Chamomile - kamilice
Sunflower