"Enterijeri bogati polutonovima, cveće, konji, bundeve, predmeti upotrebnog i simboličkog karaktera, crvene jabuke u misiji obnovljenog života, svi dobro nacrtani i islikani, svet su ovog slikara čije teme i poetika ostaju često mimo važećeg toka likovnog izraza u nas, ali svojim reprezentativnim uzorcima Velibor Bugarin nedvosmisleno spada u bolji deo onog što se stvara u Novom Sadu i Vojvodini."  Zoran Slavić